Publicerad av .

Högsta domstolen, HD, friar en kvinna från skattebrott. Kvinnan, som dömdes av hovrätten, har enligt HD varken varit oaktsam eller haft uppsåt.

En kvinna ägde en skogsfastighet och blev för sex år sedan momsregistrerad av Skatteverket efter att ha avverkat skog och tagit upp inkomster för detta i deklarationen. Ett par år senare köpte kvinnan en hästtransport, avsedd att användas av dottern, och var då i kontakt med en rådgivare på banken. Rådgivaren menade att kvinnan skulle kunna få tillbaka momsen då hon ägde en lantbruksfastighet. När kvinnan sedan fick hjälp av en redovisningskonsult att göra inkomstdeklarationen lämnades oriktiga uppgifter rörande momsen.

Kvinnan åtalades för skattebrott, alternativt vårdslös skatteuppgift men friades av tingsrätten. Rätten menade att hon visserligen agerat oaktsamt men att oaktsamheten inte var att bedöma som grov. Hovrätten däremot dömde kvinnan för två fall av skattebrott.

Men domen överklagades till Högsta domstolen som gör samma bedömning som tingsrätten. Kvinnan har inte insett att uppgifterna var oriktiga och ska därmed inte dömas för skattebrott. HD anser visserligen att kvinnan varit oaktsam som inte satt sig in i de relevanta skattereglerna, men å andra sidan har hon anlitat en redovisningskonsult för att få hjälp med deklarationerna just eftersom hennes egna kunskaper var begränsade. Högsta domstolen friar därmed kvinnan och ogillar yrkandet om företagsbot.

–  Domen visar att en kund ska kunna lita på sin redovisningskonsult, vilket känns naturligt. Å andra sidan ställer detta högre krav på konsulter, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Charlotta Marténg

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Högsta domstolen B 5612-17