Publicerad av .

Har du beviljats stöd för korttidsarbete med start i mars? Nu pågår perioden för andra avstämningen.

Företagare som ansökt om korttidsstöd med start i mars ska göra en andra avstämning med start i september. Avstämningen öppnade 16 september och sista dag att lämna in uppgifterna är 14 oktober.

För att kunna göra den andra avstämningen måste du ha fått beslut om den första avstämningen. När avstämningen öppnade i mitten av september hade många ännu inte fått beslut om första avstämningen, då trycket på att få ta del av stödåtgärder varit stort.

”Handläggningen av avstämningar och ansökan om mer stöd är mer komplex än första ansökan eftersom det nya sökta beloppet stäms av mot redan utbetalat belopp.” skrev Tillväxtverket på sin sajt.

Korttidsstödet har varit en populär stödåtgärd under coronapandemin och den som fått ta del av stödet måste var tredje stödmånad göra en avstämning. Skickas den inte in i tid kan du som arbetsgivare bli skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat stöd.

I avstämningen redovisas det faktiska utfallet av korttidsarbetet under stödperioden. Avstämningen består av fyra delar:

  • Företagsuppgifter.
  • Avstämning av utfallet under föregående stödperiod.
  • Eventuell ansökan om ytterligare stöd, till exempel om man har ändrat från 60 till 80 procent permitteringsgrad under perioden.
  • Förlängning. Vid första ansökan beviljas stöd i sex månader. Här kan man ansöka om stöd i ytterligare tre månader.

Charlotta Marténg

 

Tidpunkter för avstämning två:

Din första stödmånad Tid för avstämning Period som ska stämmas av
mars 16 sept-14 okt juni, juli, augusti
april 14 okt – 10 nov juli, augusti, september
maj 14 nov – 11 dec augusti, september, oktober

 

Läs mer om avstämningen på tillvaxtverket.se