Publicerad av .

Den 3 november presenterade den så kallade 3:12-utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Förslagen innebär i huvudsak försämrade möjligheter för företagare att ta ut pengar från sina bolag till låg beskattning.

Här kommer en summering om de mest framträdande förändringarna som föreslås:

 • Skattesatsen ökar från 20 till 25% skatt på utdelning inom gränsbelopp men de sparade underlagen (K10) fredas.
 • Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 (159 775 kr för 2016) till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr för 2016).
 • Om en företagare har fler bolag får inte gränsbelopp räknas i något annat bolag ifall förenklingsregeln används i ett bolag.
 • Högre lönekrav för att få tillgodoräkna löneunderlag.
 • 4%-spärren för att tillgodoräkna löneunderlag slopas.
 • Beräkningen av löneunderlag individualiseras vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Närstående ses som en delägare. Lönebaserat utrymme per delägare/närståendekrets beräknas enligt följande trappa:
  • 10% av löner upp till 8 inkomstbasbelopp. Räknar man med 2016 års inkomstbasbelopp motsvarar detta 474 400 kr.
  • 25% av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 401 och 3 558 000).
  • 50% av löner som överstiger 60 inkomstbasbelopp.

Enligt förslaget ska de nya reglerna träda ikraft 2018-01-01.