Publicerad av .

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över de nuvarande 3:12-reglerna. Detta kan komma att innebära förändringar för beskattningen av utdelning i fåmansföretagen framöver. Utredningen ska bland annat se över hur utdelningsutrymmet beräknas genom att granska förenklingsregeln, beräkningen av det lönebaserade utrymmet och takreglerna för beskattning i inkomstslaget kapital respektive tjänst. Utredningen ska vara färdig att presenteras den 1 september 2016.