KonsumentprisindexBasårBasår 
1980 (= 100)1949 (=100)
2017januari317,50
februari319,73
mars319,68
april321,54
maj 321,74
juni321,97
juli323,69
augusti323,18
september323,62

Skatteskala 2017
Beskattningsbar inkomst
(skiktgräns)
Skatt inom skiktet
(vid kommunal skatt 35 kr)
-438 800kr35%
438 900kr-638 500kr55% (Kommunalskatten + 20%)
638 500-60% (Kommunalskatten + 25%)

Statslåneränta %
2016-08-31-0,05
2016-11-300,27
2016-12-310,36
2017-04-300,42
2017-06-300,52
2017-08-310,63
Genomsnittlig statslåneränta %
20160,34
20170,49

Utdelning fåmansföretag - schablonbelopp
InkomstårBelopp
2016159 775
2017163 075
Referensränta %
2015-07-010,00
2016-01-010,00
2016-07-01-0,5

Basränta
1/1 2015 - 31/12 20151,25 %
1/1 2016 - 31/12 20161,25%
1/1 2017 - 1,25%

Basbelopp
PrisbasbeloppFörhöjt basbeloppInkomstbasbelopp
201544 40045 40058 100
201644 30045 20059 300
201744 80045 70061 500
201845 50046 500

Arbetsgivaravgifter 2017 %
Födda 1952 -31,42
Födda 1938-195116,36

Egenavgifter 2017 %
Födda 1952 - 28,97
Födda 1938-195116,36

Traktamenten - inrikes resa 2017 - Övernattning krävs
Hel dag220 krSchablon för en natt110 kr
Halv dag110 krTraktamente efter 3 mån154 kr
(halvdag = avresa kl 12.00 eller senare, hemkomst kl. 19.00 eller tidigare)
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader
220 kr154 kr110 kr66 kr
Minskning för:
Frukost, lunch och middag198 kr139 kr99 kr59 kr
Lunch och middag154 kr108 kr77 kr46 kr
Lunch eller middag77 kr54 kr39 kr23 kr
Frukost44 kr31 kr22 kr13 kr

Traktamenten - utrikes resa 2017 - Övernattning krävs
Logikostnad + fastställt dagtraktamente för aktuellt land
Minskning av dagtraktamente vid:
Helt fri kost85 %Lunch eller middag35 %
Lunch och middag70 %Frukost15 %

Kostförmån 2017
Helt fri kost frukost, lunch och middag225 kr
Fri lunch eller middag90 kr
Fri frukost45kr
Bilresor 2017
avdrag i tjänsten och till och från arbetet
Egen bil18,50kr / mil
Förmånsbil9,50kr / mil (bensin, el, etanol mm)
6,50kr / mil (diesel)

Skattefria gåvor från arbetsgivare (inkl moms) 2017
Julgåva450 kr
Jubileumsgåva
företagets jubileum
1 350 kr
Minnesgåva15 000 kr
Överskrids beloppen blir allt skattepliktigt.
Bilförmån 2017
14 201,60 kr
+
0,75 % av nybilspriset
+
9 % av nybilspriset t.o.m. 7,5 prisbasbelopp
+
20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
Blir Bilförmån att deklarera

Representation 2017
Måltidsrepresentation är inte avdragsgillt från 1 januari 2017, däremot av momsen på belopp upp till 300 kr avdragsgilla.

Räntefördelning
TaxeringPositivNegativ
20156,90 %1,90 %
20166,65 %1,65 %
20176,27 %1,27 %
Periodiseringsfond
Räntebeläggning för juridiska personer
BeskattningsårRäntesats %
20141,50
20150,65
20160,47
Särskild löneskatt 2017 på förvärvsinkomster i % 
Födda 1937 och tidigare6,15
Alla som har passiv näringsverksamhet24,26
För enskild näringsidkare, första anställda personen, gäller endast i 12 mån10,21