Beskattningsår 2016

0,47 %

Schablonintäkt periodiseringsfond

Referensränta

0,00 %

2017-01-01

Inkomstår 2017

163 075

Utdelning fåmansföretag - schablonbelopp kr

Statslåneränta

0,36 %

2016-12-31

Nyhet

Planera för din utdelning 2018

Utdelning i fåmansföretag beskattas enligt särskilda regler som ska förhindra att företagets ägare omvandlar löneinkomster till kapitalinkomster och på det sättet... Läs mer

Nyhet

Nu är det dags att planera inför årsskiftet

Som fysisk person så beskattas man per kalenderår, det innebär att det mesta av skatteplaneringen måste ske i god tid före... Läs mer

Tjänster

Revision

Revision är så klart en stor del av det vi gör. Den är ju lagstadgad och beroende på din omsättning, antal... Läs mer

Tjänster

E-tjänster

Det finns flera förenklade sätt för dig att bättre hantera och överblicka företagets finanser. Några är de här E-tjänsterna. Företagsplatsen hjälper... Läs mer

”Andersson & Co förstår sig på vad jag vill med bolaget, har koll på siffrorna men framförallt är ett "bollplank" till mig som småföretagare.”

Ninna Andersson, Happiend Reklambyrå

"Jag känner mig varmt välkommen och får alltid den hjälp som behövs."

Tobias Karlsson, You Us and Them