Statslåneränta

0,36 %

2016-12-31

Beskattningsår 2016

0,47 %

Schablonintäkt periodiseringsfond

Inkomstår 2017

163 075

Utdelning fåmansföretag - schablonbelopp kr

Referensränta

0,00 %

2017-01-01

Nyhet

Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde

Den som använder arbetsgivarens bil för resor i tjänsten måste kunna redogöra för tjänstekörningens omfattning i flera olika lägen. Annars kan... Läs mer

Nyhet

Nya regler för representation

Från 1 jan 2017 ändras avdragsrätten för representation för bolag med räkenskapsår som börjar med 1/1 2017 eller senare. Skatteverket har... Läs mer

Tjänster

Bokföring

De flesta behöver någon gång hjälp med bokföring, och självklart så får du det i den utsträckning du behöver – allt... Läs mer

Tjänster

Revision

Revision är så klart en stor del av det vi gör. Den är ju lagstadgad och beroende på din omsättning, antal... Läs mer

"Kanon med bra rådgivning i bolag och aktiefrågor"

Fredrik Andersson, Unika Upplevelser

”...under vår omstruktureringsfas behövde vi få vår redovisning korrekt skött..”

Tobias Nordling, Länsförsäkringar